Kwaliteit, arbo en milieu, kortweg KAM zijn voor veel betrokkenen vaak neventaken die in drukke tijden geen prioriteit hebben maar wel extra druk veroorzaken. Ook hebben interne KAM-functionarissen vaak niet genoeg kennis en inzicht over kwaliteits- arbo- en milieuaspecten in huis, of simpel weg te weinig tijd, om deze taken in de praktijk goed in te vullen.

Dan is het uitermate zinvol gebruik te maken van een externe deskundige op gebied van KAM. De inzetbaarheid kan in fulltime dienstverband alsook in parttime dienstverband plaats vinden.
Waarom is een KAM-coördinator voor u van belang?

 • een professional die zowel kwaliteit, arbo en milieu-deskundigheid heeft bespaart het bedrijf kosten; 
 • steeds meer bedrijven hebben gecombineerde managementsystemen in werking, om hun KAM-risico’s te beheersen (ISO 9001:2000, ISO 14001, VCA, e.d.); 
 • steeds meer opdrachtgevers eisen een professionele KAM-coördinator op de grotere bouwprojecten; 
 • onze KAM-coördinatoren zijn vaak op korte termijn oproepbaar.

Inhoud

 • intern coördineren van management systemen zoals ISO 9001:2000, ISO 14001, VCA, e.d. dit omvat onder meer: 
  • Uitvoeren van (deel)audits of werkplekinspecties; 
  • Voorbereiden directiebeoordeling; 
  • Controleren vereiste registraties; 
  • Aanpassen van het handboek; 
  • Onderzoeken van ongevallen; 
  • Invoeren van maatregelen om herhaling te voorkomen; 
  • adviseren op gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu;
   • projectmatig ondersteunen van het managementteam;
   • communiceren met de klant over KAM;
   • etc.

Werkwijze

MVA biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Offertefase; In de offertefase wordt overlegd wat de werkzaamheden zijn, wanneer die moeten worden uitgevoerd, hoeveel tijd daarmee gemoeid is en wat de plaats is van de KAM-coördinator binnen de organisatie (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden). Naar aanleiding van het functieprofiel wordt een passende kandidaat aangeboden;

2. Uitvoeringsfase; Gedurende de uitvoeringsfase werkt de KAM-coördinator in opdracht van het bedrijf binnen de afgesproken voorwaarden;

3. Rapportage; Desgewenst ontvangt u tijdens en/of na afloop van het project een rapportage met daarin de (tussentijdse) evaluatie van het project en aanbevelingen voor de toekomst.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu