Er is een toenemende druk op het milieu door bedrijfs-activiteiten. Overheden en opdrachtgevers eisen van de aannemers bij het uitvoeren van werkzaamheden duide-lijke beheersmaatregelen en kennis van wet- en regel-geving. Dit houd in dat milieuaspecten volwaardig wor-den meegenomen bij planning, voorbereiding, uitvoe-ring, beheer en onderhoud van werken.
De projectmilieucoördinator is veelal belast met com-plexe taken. Bij het uitvoeren van het beleid op een of meer van bovengenoemde gebieden heeft hij/zij te ma-ken met talloze valkuilen (de organisatie moet er nog aan wennen, de functionaris heeft ook andere taken). Kortom, rede temeer om de betreffende functionaris praktische hulp te geven bij het uitoefenen van zijn/haar taak. In deze cursus wordt de deelnemer inzichtelijk gemaakt hoe één en ander in elkaar steekt en hoe het geleerde succesvol in de eigen organisatie kan worden toegepast.

Doel van de cursus

Het verstrekken van basiskennis en inzicht in de milieu-problematiek, alsmede het trainen in het toepassen van de beheersmaatregelen op milieu gebied, waardoor de coördinator effectiever in zijn/haar functie kan functione-ren.

Doelgroep en vooropleiding

Werknemers die de functie van projectmilieucoördinator (gaan) uitvoeren binnen de eigen organisatie. Voor deze cursus is een MBO werk- en/of denkniveau vereist.

Cursusduur en –inhoud

De cursus wordt in 2 dagen gegeven voor maximaal 12
cursisten. De volgende onderwerpen worden behandeld:

• rol en positie van de project milieu -coördinator;
• instrumenten voor de coördinator;
• aanvragen en handhaven van vergunningen;
• introductie milieuproblematiek;
• bedrijfsinterne milieuzorg;
• milieubeheeractiviteiten;
• cases en opdrachten;
• milieuwetgeving.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt cursusmateriaal van MVA en bij goed resultaat een deelnamecertificaat, de cursus wordt afgesloten met een toets.

Docenten

Deskundige docenten met een ruime ervaring in bovengenoemde vakgebieden in o.a. industrie en bouw, die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu