Steeds meer organisaties gaan over tot het voeren van een structureel Kwaliteits-, Arbo- en/of Milieubeleid. Naast een aantal wettelijke verplichtingen komt dit voort uit verzoeken van opdrachtgevers of vanuit beleidsoogpunt.

De functie van KAM coördinator is geen eenvoudige.
De functionaris wordt veelal belast met complexe taken zoals het opzetten en/of onderhouden van een zorgsysteem en het uitvoeren van het beleid.

De materie is complex, er zijn talloze valkuilen, de organisatie moet er nog aanwennen, de functionaris heeft nog een taak erbij, etc. Kortom reden temeer om de betreffende functionaris praktische hulp te geven bij het uitoefenen van zijn/haar taak.

Doel van de cursus

Het verstrekken van kennis en inzicht over kwaliteits- arbo- en milieuaspecten, alsmede het trainen in het toepassen van de vaardigheden, waardoor de coördinator effectiever als motivator in zijn/haar functie kan functioneren.

Doelgroep en vooropleiding

Medewerkers die de functie van interne KAM coördinator (gaan) uitvoeren binnen de eigen organisatie. Vooropleiding: MBO werk- en/of denkniveau.

Cursusduur en -inhoud

De cursus wordt gegeven voor maximaal 12 cursisten en is naast een algemeen deel naar keuze uit te breiden met 3 verschillende 2 daagse modules.

Module Algemene (4 dagen) omvat oa.:
• rol en positie van de Arbocoördinator;
• beleid;
• zorgsystemen;
• motivatie van personeel;
• voorlichting en onderricht;
• examen.

Module 1 : Arbeidsomstandigheden behandelt oa.:
• arbowet, Arbeidsinspectie en Arbodienst;
• Risico- Inventarisatie en -Evaluatie*;
• veiligheids Checklist Aannemers;
• opleidingsplan;
• bedrijfsnoodplan.

Module 2 : Kwaliteit behandelt oa.:
• rol en positie van de kwaliteitscoördinator;
• interpretatie van de ISO 9001 norm naar de praktijk;
• keuring van middelen en materieel;
• leveranciersbeoordeling en -selectie;
• klachtenprocedure.

Module 3 : Milieu behandelt oa.:
• rol en positie van de milieucoördinator;
• wetgeving;
• interpretatie van de ISO norm naar de praktijk;
• milieu risico’s;
• inkoop, distributie, opslag, verwijdering.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt oa. een Praktijkgids Arbeidsveiligheid, een cursusnaslagwerk en een deelnamecertificaat. De cursus wordt afgesloten met de presentatie van een werkopdracht.

Docenten

Deskundige docenten met een ruime ervaring in bovengenoemde vakgebieden in o.a. industrie en bouw, die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu