Cursus: Complete NIBHV BHV – CCV code95 registratie

De Europese Richtlijn ‘Vakbekwaamheid’ geeft aan wat iemand moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. Deze Richtlijn, bekend als Code 95, geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken.

Deze CCV code95 registratie nascholingsuren optie is mogelijk voor zowel BHV basis als BHV herhaling.

Bij aanmelding graag expliciet deze optie vermelden en welke training het betreft basis of herhaling.
Tijdens de te volgen training (Basis of Herhaling) worden er 7 code95 nascholingsuren geregistreerd.
Men dient hiervoor op de dag van de training op tijd aanwezig te zijn en een geldig legitimatie bewijs bij zich te hebben.

De cursus ‘Code 95’ is bedoeld voor chauffeurs die tijdens hun werk te maken krijgen met EHBO- of brandsituaties. Hulpverlening bij verkeersincidenten (letselongevallen of brand) staat centraal.
Deze optie is bestemd voor beroepschauffeurs.
Inhoud training
Te zorgen voor de eigen veiligheid en de veiligheid van de omstanders (RVB doelstellingen).
Om Spoedeisende en Niet-Spoedeisende Eerste Hulp te verlenen.
Een beginnende brand te blussen in of rondom een voertuig.
Hoe te handelen bij een incident (een beginnende brand in of rondom het voertuig) op de weg.